Hướng dẫn khai báo thông tin Phòng ban trên Cổng giao dịch điện tử

01/10/2019 12:39 PM


Hướng dẫn khai báo thông tin Phòng ban trên Cổng giao dịch điện tử.

Để thêm mới người lao động trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Đơn vị sử dụng lao động thực hiện thêm mới Phòng ban tại mục Quản lý phòng ban.

Bước 1: Truy cập vào Cổng gddt BHXH: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn
Bước 2: Chọn Mục Quản lý phòng ban, thao tác như hình dưới:


Bước 3: Sau khi chọn dấu + ở hình trên, màn hình xuất hiện như sau:Kết quả sau khi thực hiện Thêm mới như sau:CNTT