17/02/2020 02:44 PM

BHXH tỉnh Nghệ An thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020.

21/05/2019 10:06 AM

BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 1078/BHXH-CĐBHXH ngày 14/5/2019 gửi các đơn vị sử dụng lao động về việc triển khai thực hiện Quyết định số ...

17/01/2019 05:07 PM

Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019

16/11/2018 02:33 PM

Thông báo Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu tại Ngệ An năm 2019

12/11/2018 02:47 PM

Thông báo lịch phát sóng chương trình Điểm tựa tương lai trên sóng Truyền hình Nhân dân

24/09/2018 09:14 AM

BHXH các huyện Con Cuông và Tương Dương đã thực hiện việc cấp lại thẻ BHYT cho bà con nhân dân sau lũ và thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT ...

12/09/2018 10:33 AM

Thông báo về việc dừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đối với Bệnh viện Thành An Sài Gòn

22/08/2018 11:26 AM

Thời gian phát sóng Chuyên đề An sinh xã hội: Triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn

15/08/2018 03:17 PM

BHXH tỉnh Nghệ An chính thức vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, ...

17/07/2018 11:08 AM

Thông báo niêm yết danh sách viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý 2/2018

Thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH

Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019

Thông báo Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu tại Nghệ An năm 2019

Thông báo lịch phát sóng Chương trình Điểm tựa tương tai trên sóng Truyền hình Nhân dân

Phóng sự Cấp lại thẻ BHYT cho đồng bào sau lũ và tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Thông báo dừng HĐ KCB BHYT đối với Bệnh viện đa khoa Thành An Sài Gòn

Chuyên đề An sinh xã hội: Triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn

Vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp

Thông báo niêm yết danh sách viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý 2/2018