Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019

17/01/2019 05:07 PM


Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019

Năm 2019, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ vào ngày 14 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp đột xuất, Giám đốc BHXH tỉnh không chủ trì được thì ủy quyền cho một đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì.

Thời gian: Vào giờ làm việc hành chính

Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân hoặc phòng họp tầng 2, BHXH tỉnh Nghệ An (Số 04, Đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An).
BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo để quý cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết.

Lịch tiếp Công dân năm 2019