Thông báo Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu tại Nghệ An năm 2019

16/11/2018 02:33 PM


Thông báo Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu tại Ngệ An năm 2019

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT; Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày  22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong KCB. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia BHYT ngoại tỉnh có nhu cầu đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, BHXH tỉnh Nghệ An thông báo danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. Cụ thể như sau:
 
TT Tên cơ sở khám chữa bệnh Mã cơ sở KCB Địa chỉ
1 Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên 40002 Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
2 Trung tâm y tế huyện Nam Đàn 40003 Huyện Nam Đàn, Nghệ An
3 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương 40004 Huyện Thanh Chương, Nghệ An
4 Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương 40005 Huyện Đô Lương, Nghệ An
5 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành 40006 Huyện Yên Thành, Nghệ An
6 Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu 40007 Huyện Diễn Châu, Nghệ An
7 Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu 40008 Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
8 Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc 40009 Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
9 Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn 40010 Huyện Anh Sơn, Nghệ An
10 Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An 40011 Thị xã Thái Hòa, Nghệ An
11 Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ 40012 Huyện Tân Kỳ, Nghệ An
12 Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An 40013 Huyện Con Cuông, Nghệ An
13 Trung tâm Y tế huyện Tương Dương 40014 Huyện Tương Dương, Nghệ An
14 Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn 40015 Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
15 Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp 40016 Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An
16 Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu 40017 Huyện Quỳ Châu, Nghệ An
17 Trung tâm Y tế huyện Quế Phong 40018 Huyện Quế Phong, Nghệ An
18 Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh 40019 Thành phố Vinh, Nghệ An
19 Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò 40020 Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
20 Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn 40567 Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
21 Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai 40572 Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
22 Bệnh viện Quân y 4 40026 Xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An
23 Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh 40027 Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An
24 Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An 40547 Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An
25 Bệnh viện đa khoa tư nhân Thái An 40543 Phường Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An
26 Bệnh viện Đa khoa tư nhân 115 40542 Xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An
27 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Đông Âu 40552 Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An
28 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phủ Diễn 40545 Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An
29 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng 40549 Phường Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An
30 Bệnh viện tư nhân Quốc tế Vinh 40574 Xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An
31 Bệnh viện tư nhân Minh An 40576 Xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
32 Bệnh viện đa khoa tư nhân Cửa Đông 40544 Phường Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An
BHXH tỉnh Nghệ An đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn người có thẻ BHYT lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu theo danh sách thông báo trên theo quy định./.