BHXH các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc BHXH tỉnh Nghệ An

15/05/2012 12:00 AM


BHXH tỉnh Nghệ An có 20 BHXH huyện, thị xã trực thuộc. Gồm:

BHXH huyện, thành phố, thị xã

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

BHXH Thị xã Thái Hòa 

0383.881.209

2

BHXH Thị xã Cửa Lò 

0383.949.569

3

BHXH huyện Diễn Châu 

0383.623.996

4

BHXH huyện Nghi Lộc 

0383.796.898

BHXH huyện Con Cuông 

0383.873.187

6

BHXH huyện Anh Sơn 

0383.872.225

BHXH huyện Đô Lương 

0383.870.527

8

 BHXH huyện Hưng Nguyên 

0383.821.283

9

 BHXH huyện Kỳ Sơn

 0383.875.117

10

 BHXH huyện Nam Đàn 

0383.922.321

11

 BHXH huyện Nghĩa Đàn 

0383.904.255

12

 BHXH huyện Quỳnh Lưu 

0383.643.447

13

 BHXH huyện Quỳ Châu 

0383.884.555

14

 BHXH huyện Quế Phong 

0383.885.272

15

 BHXH huyện Quỳ Hợp 

0383.883.059

16

 BHXH huyện Thanh Chương 

0383.931.181

17

 BHXH huyện Tân Kỳ 

0383.882.199

18

 BHXH huyện Tương Dương 

0383.874.203

19

 BHXH huyện Yên Thành 

0383.863.273

20

BHXH thị xã Hoàng Mai

0383.661.555

          Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là BHXH huyện) là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, quản lý thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.


         Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện.


         Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.