Bảo hiểm xã hội huyện Quỳ Hợp

16/05/2012 12:00 AM


Bảo hiểm xã hội huyện Quỳ Hợp

Địa chỉ: Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Xuân Hoàng Giám đốc 0912.369.728
2 Bùi Đức Trung Phó Giám đốc 0989835727
3 Lê Xuân Dương Phụ trách Bộ phận 1 cửa 0912702100
4 Lê Thị Minh Huyền  Chuyên viên Bộ phận 1 cửa 0984467303
5 Nguyễn Thị Thanh Hảo  Văn thư 0975679837

     Tập thể viên chức, người lao động BHXH huyện Quỳ Hợp