Đảng ủy

29/07/2016 10:18 AM


Ban Chấp hành Đảng ủy BHXH tỉnh Nghệ An (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)


1. Đồng chí: Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí: Lê Thị Dung - Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí: Trần Thị Thanh Hải - Đảng ủy viên

4. Đồng chí: Nguyễn Đức Chương - Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

5. Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng - Đảng ủy viên

6. Đồng chí: Lê Thị Thanh Huyền - Đảng ủy viên

7. Đồng chí: Hoàng Quang Phúc - Đảng ủy viên