• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Nghĩa
Email:
anhnghia37@gmail.com
Ngày gửi:
21/10/2019
Lĩnh vực:
Chế độ BHXH
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Chào A/C. Tôi có vấn đề muốn nhờ Bảo hiểm xã hội giúp đỡ.Tôi và vợ tôi đang tham gia BHXH, vợ tôi đóng BHXH được gần 6 năm, tôi được hơn 9 năm (tính đến hiện nay). Vừa qua vợ tôi có sinh cháu ngày 04/10/2019 (sinh thường, 1 con). Vậy cho tôi hỏi ngoài chế độ được nghỉ theo quy định 5 ngày thì tôi có được hưởng tiền chế độ thai sản hay không và nếu có thì được hưởng bao nhiêu? Cảm ơn A/C.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
22/10/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trả lời: Căn cứ khoản 2, Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH/13 ngày 20/11/2014 quy định: Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: - 05 ngày làm việc (nếu sinh thường 01 con); - 07 ngày làm việc khi vợ sih con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; - Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thệm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; - Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Ngoài ra người cha sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con nếu người vợ có tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc người vợ không tham gia BHXH và người cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Phòng Chế độ BHXH (TRANTHOM)