• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Đặng khắc tuấn
Email:
dungbaubi@gmail.com
Ngày gửi:
07/11/2019
Lĩnh vực:
Chế độ BHXH
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

làm sao để biết công ty đã đóng hay đang nợ tiền BHXH ạ

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
08/11/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Bạn cung cấp thêm thông tin như: Họ và tên, số chứng minh nhận dân, ngày tháng năm sinh, số sổ BHXH. Tên đơn vị nơi bạn làm việc và đóng BHXH. Cơ quan BHXH mới có cơ sở kiểm tra dự liệu, trả lời câu hỏi của Bạn. Phòng Chế độ BHXH (BUIHA)