• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
Cơ quan thực hiện BHXH tỉnh / BHXH Huyện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú, kèm theo giấy chứng tử hoặc giấy báo tử nộp tại BHXH huyện (đối với chế độ BHXH hàng tháng) nộp tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (đối với chế độ BHXH một lần). 2. Bước 2: - Đối với chế độ BHXH hàng tháng: BHXH huyện tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì giải quyết chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị. - Đối với chế độ BHXH một lần: BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi giải quyết và quản lý chi trả tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì giải quyết chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần hồ sơ - Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH). - Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử. Số lượng: 01 bộ
Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
File đính kèm
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam.
Thông tin thêm