Thanh Chương: Phấn đấu bàn giao sổ BHXH cho người lao động đúng kế hoạch.

14/06/2017 04:57 PM


Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH sửa đổi, trên cơ sở hướng dẫn của BHXH tỉnh Nghệ An tại Kế hoạch số 394/KH-BHXH ngày 23/3/2017, BHXH huyện Thanh Chương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng kế hoạch.

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của BHXH tỉnh, trong tháng 3/2017, BHXH huyện Thanh Chương đã hoàn thành công tác chỉ đạo, bố trí nhân sự và chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, nguồn lực để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
 
Bên cạnh việc phổ biến mục đích, phương pháp thực hiện việc rà soát và nhập thông tin về quá trình đóng BHXH của NLĐ trên sổ BHXH vào phần mềm quản lý đến toàn thể viên chức trong cơ quan; BHXH huyện đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc bàn giao sổ BHXH đến với đơn vị sử dụng lao động; tích cực hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị sử dụng lao động, NLĐ thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Luật BHXH.

BHXH Thanh Chương bàn giao sổ BHXH cho NLĐ tại Chi nhánh Dược phẩm Thanh Chương

Tính đến thời điểm hiện tại, BHXH huyện đã chuyển 8.667 mẫu 03 về đơn vị; đạt 100% mẫu 03 phải chuyển; 46 đơn vị chuyển sổ BHXH và mẫu 03 trở lại cơ quan BHXH huyện rà soát; BHXH huyện đã tiến hành bàn giao sổ BHXH cho gần 1.000 lao động tại 25 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Phấn đấu đến hết tháng 12 năm 2017, BHXH huyện sẽ bàn giao 7.367 sổ BHXH cho người lao động, đạt 85% trên tổng số người lao động phải bàn giao và trong Quý I/2018 hoàn thành 100% việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động. 
                                    
Văn Phúc