Thanh Chương: Gần 98% học sinh tham gia BHYT

19/10/2018 05:01 PM


UBND huyện Thanh Chương vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND huyện, các phòng, ban ngành có liên quan và đại diện Ban Giám hiệu, kế toán các trường học trên địa bàn tham dự. Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HS năm học 2017-2018

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác BHYT HS trên địa bàn huyện năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Các ý kiến tham luận của đại biểu tại Hội nghị đã chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp hay trong việc thực hiện tốt chính sách BHYT tại cơ sở; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác này trong năm học 2018-2019.

Tính đến 30/06/2018, tổng số học sinh tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 35.646 học sinh, đạt tỷ lệ 97,9%, tăng 2,7% so với năm học 2016-2017. Công tác phát hành thẻ BHYT học sinh luôn được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, chính xác. BHXH huyện đã thực hiện trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho các trường học tổng số tiền trên 2,861 triệu đồng. Năm học 2017-2018, toàn huyện có 10.754 lượt học sinh đi khám chữa bệnh với tổng số tiền 2.648.586.773 đồng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Viết Thức, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc tổ chức và triển khai BHYT học sinh trên địa bàn huyện năm học 2017-2018; trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT. Trong năm học mới 2018-2019, đồng chí yêu cầu BHXH huyện tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan, các trường học trên địa bàn đẩy mạnh và đa dạng hóa các loại hình truyền thông nhằm vận động, tuyên truyền phụ huynh, học sinh tự giác tham gia BHYT theo hướng bền vững. Thực hiện thu tiền và phát hành thẻ BHYT kịp thời cho các em học sinh tham gia BHYT. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai các nhóm giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh đến trường đều có thẻ BHYT trong năm học 2018-2019. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng về thực hiện chính sách BHYT HSSV trong các nhà trường; chỉ đạo các trường học thông tin đầy đủ về chính sách BHYT HSSV đến cha mẹ học sinh trong buổi họp phụ huynh; đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu liên ngành giao về tỷ lệ HSSV tham gia BHYT trên địa bàn huyện, đưa vào xếp loại có thực chất việc thực hiện của các trường.
 
Đ/c Lê Viết Thức – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HS năm học 2017-2018

Với vai trò chủ công, cơ quan BHXH phải luôn chủ động, phối hợp trong tham mưu, đề xuất cho Huyện ủy, UBND huyện để ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT của người dân.

Các cơ sở y tế  cần nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y bác sỹ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; đầu tư, trang bị, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vì đây là vấn đề mấu chốt để tạo được niềm tin cho phụ huynh học sinh khi tham gia BHYT. 

Ban Giám hiệu các trường học tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác y tế trường học; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu BHYT bắt buộc đối với học sinh; đồng thời chấn chỉnh đối với những trường hợp thiếu tinh thần, trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện công tác BHYT học sinh làm ảnh hưởng đến tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với BHXH huyện thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT học sinh trong năm học mới./.

Văn Phúc, BHXH huyện Thanh Chương