Liên ngành GD&ĐT-BHXH-Tỉnh Đoàn Nghệ An: Phối hợp triển khai BHYT HSSV năm học 2018-2019

08/09/2018 02:50 PM


Nhằm đạt mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT năm học 2018-2019, ngày 06/9/2018, Liên ngành Giáo dục và Đào tạo – BHXH tỉnh – Tỉnh Đoàn Nghệ An đã ban hành công văn số 1532/LN-BHXH-GD&ĐT-TĐ về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2018-2019.

Ngoài việc hướng dẫn rõ các nội dung cụ thể về mức đóng, phương thức đóng, công tác thu, thời hạn thẻ BHYT đối với các nhóm đối tượng HSSV; sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và hỗ trợ Đại lý thu; Liên ngành đã quy định rõ trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, BHXH tỉnh, Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc các ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:
 
1. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở về việc cấp thẻ học sinh có dán ảnh đóng dấu giáp lai của nhà trường để thuận lợi cho HSSV trong việc đi KCB BHYT tại các cơ sở KCB.
- Chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trực thuộc Sở đưa khoản thu BHYT HSSV vào các khoản thu bắt buộc (Luật BHYT) của nhà trường vào đầu năm học.
- Giao chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT cho các đơn vị trực thuộc Sở; Đưa tiêu chí HSSV tham gia BHYT vào nội dung xem xét công nhận các danh hiệu thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm học. 
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT. Xây dựng kế hoạch phát triển BHYT tại mỗi cơ sở giáo dục; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV, việc sử dụng nguồn kinh phí CSSKBĐ tại các trường học.
- Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ y tế trường học, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mỗi trường học có ít nhất một người chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, trình độ tối thiểu là trung cấp y, phân công phụ trách công tác BHYT HSSV và y tế học đường tại cơ sở giáo dục. Trường học phải có phòng y tế riêng, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm diện tích, ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, tạo điều kiện cho HSSV được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi từ chính sách BHYT.
2. BHXH tỉnh Nghệ An
- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHYT HSSV và y tế học đường. 
- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với các phòng giáo dục và đào tạo, huyện Đoàn, Ban giám hiệu các trường, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt công tác BHYT HSSV và y tế học đường; tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu, cấp phát thẻ BHYT HSSV.
- Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đoàn tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác BHYT HSSV năm học 2017 - 2018 và triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2018 - 2019 vào tháng 10 năm 2018.
3. Tỉnh Đoàn Nghệ An
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT HSSV và công tác y tế trường học đến với mọi tầng lớp nhân dân.
- Chỉ đạo huyện, thành, thị Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền cho Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt quy định của pháp luật về BHYT, coi đây là một tiêu chí ưu tiên trong đánh giá xếp loại công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm của các huyện, thành, thị Đoàn
- Chỉ đạo Đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH các cấp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên về vai trò, ý nghĩa của BHYT; đưa nội dung BHYT vào một trong các nội dung đánh giá tổng kết năm học và Quy chế quản lý sinh viên của nhà trường.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới tới các trường thuộc địa bàn huyện một cách nghiêm túc, trong đó việc thực hiện BHYT HSSV là một trong những nội dung tổng kết, cụ thể:
+ Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế khi triển khai BHYT HSSV trong năm học, chú trọng đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu liên ngành giao về tỷ lệ HSSV tham gia BHYT trên địa bàn huyện.
+ Phát hiện và biểu dương các địa phương, tổ chức thực hiện tốt công tác BHYT HSSV, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm học, đồng thời phê bình, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND huyện, liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh.
+ Triển khai thực hiện BHYT HSSV theo quy định của Luật BHYT, các Nghị Định, Chỉ thị, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan.
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, gắn trách nhiệm đối với UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng về thực hiện chính sách BHYT HSSV trong các nhà trường, đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYT của đối tượng HSSV tại địa phương, đối với những trường thuộc xã nông thôn mới yêu cầu đạt 100% HSSV tham gia BHYT. 
- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện BHYT HSSV theo năm tài chính; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT. Tiến hành rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ y tế trường học, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mỗi trường học có ít nhất một người chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, trình độ tối thiểu là trung cấp y, phân công phụ trách công tác BHYT HSSV và y tế học đường tại cơ sở giáo dục.
- Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí CSSKBĐ tại các trường thuộc phòng quản lý.
- Chỉ đạo các trường học thông tin đầy đủ về chính sách BHYT HSSV đến cha mẹ học sinh trong buổi họp phụ huynh đầu năm, tổng hợp các ý kiến đóng góp, phản hồi của phụ huynh gửi về Bảo hiểm xã hội huyện.
- Chỉ đạo các trường học việc cấp thẻ học sinh có dán ảnh đóng dấu giáp lai của nhà trường để thuận lợi cho HSSV trong việc đi KCB BHYT tại các cơ sở KCB.
- Chỉ đạo các trường học đưa khoản thu BHYT HSSV vào các khoản thu bắt buộc của nhà trường vào đầu năm học.
5. BHXH huyện
- Căn cứ vào danh sách HSSV tham gia BHYT của từng trường học (chi tiết theo từng lớp học) hiện đang quản lý, chuyển dữ liệu về cho các trường học để nhà trường có cơ sở giữ ổn định mã số BHXH cho HSSV (trước ngày 30/11 hàng năm).
- Căn cứ Công văn số 2873/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT HSSV năm học 2018-2019, thực hiện thông báo cho nhà trường về việc chỉ in thẻ BHYT cho sinh viên mới nhập học, học sinh mới vào lớp 1 và HSSV có thay đổi thông tin cá nhân. Còn đối với HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia chỉ thực hiện thu tiền nhưng không cấp lại thẻ BHYT, thẻ BHYT đã in vẫn tiếp tục sử dụng.
- Thực hiện ký Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho HSSV với Hiệu trưởng các trường học theo năm tài chính và thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho HSSV vào cuối năm tài chính theo đúng quy định.
- Sau khi nhận được danh sách đăng ký tham gia BHYT và dữ liệu do nhà trường chuyển đến, tiến hành rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và danh sách trước khi đưa vào chương trình phần mềm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cấp thẻ đúng đối tượng và tránh tình trạng cấp trùng (một người được lập danh sách cấp thẻ BHYT nhiều lần ở cùng một nhóm đối tượng hoặc các đối tượng tham gia BHYT khác nhau); thực hiện in, cấp thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng theo quy định.
- Vào đầu năm tài chính, trên cơ sở tổng số HSSV và danh sách HSSV tham gia BHYT (bao gồm cả HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác) do từng trường học lập lên, xác định số đối tượng chưa tham gia (chi tiết đến từng lớp học), chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các ban, ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền, vận động các em HSSV tham gia BHYT có hiệu quả. Đồng thời theo dõi thời hạn sử dụng thẻ BHYT của số HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác, kịp thời phối hợp với nhà trường vận động các em tiếp tục tham gia BHYT theo đối tượng HSSV khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng và các em không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác.
- Bảo hiểm xã hội huyện tập trung đôn đốc nhà trường nộp danh sách HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác và có trách nhiệm thẩm định số thẻ BHYT do huyện in, phát hành để làm cơ sở thanh toán kinh phí CSSKBĐ; số thẻ không do Bảo hiểm xã hội huyện in, phát hành thì phải lập danh sách HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác (Mẫu số 03/BHYT) chuyển BHXH tỉnh thẩm định bằng văn bản.
- Tổ chức thực hiện thẩm định, thanh toán kinh phí CSSKBĐ; thanh toán đầy đủ, kịp thời hoa hồng đại lý thu BHYT HSSV theo đúng quy định cho các trường học. Thường xuyên đôn đốc Nhà trường lập hồ sơ thanh toán kịp thời, đúng thời gian quy định.
- Chủ động thực hiện BHYT HSSV; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện, phối hợp phòng giáo dục và đào tạo tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở và đôn đốc thực hiện nghiêm các nội dung của liên ngành.
- Tập hợp các ý kiến vướng mắc, kiến nghị của phụ huynh, học sinh, nhà trường trong cuộc họp phụ huynh đầu năm chuyển cho Liên ngành (BHXH tỉnh) để xem xét, xử lý kịp thời.
- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Đoàn tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018 và triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2018 - 2019 vào tháng 9/2018.
6. Huyện Đoàn, Đoàn các trường học
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh như: tờ rời công tác đoàn, website, trang thông tin điện tử, các bản tin, các khoa, phòng của nhà trường.
- Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng, trong các tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học; lồng ghép các nội dung sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội với phổ biến Luật BHYT trong HSSV các trường.
- Tham mưu cho cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường phối hợp tốt với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn trong triển khai thực hiện BHYT HSSV và công tác y tế học đường.
7. Các cơ sở trường học
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như: tờ rơi công tác đoàn, website, trang thông tin điện tử, các bản tin tại các khoa của nhà trường.
- Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng, trong các tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học; lồng ghép các nội dung sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội với phổ biến Luật BHYT trong HSSV các trường.
- Tham mưu cho cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường phối hợp tốt với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn trong triển khai thực hiện BHYT HSSV và công tác y tế học đường.
- Trên cơ sở dữ liệu danh sách HSSV tham gia BHYT trong năm do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến, vận động các em tiếp tục tham gia; tiến hành rà soát với số HSSV đăng ký tham gia BHYT năm học mới; giữ nguyên các thông tin đối với những HSSV đã tham gia BHYT trong năm học trước (chỉ thay đổi địa chỉ do lên lớp hoặc đề nghị thay đổi thông tin do trước đây bị sai lệch). Nhà trường hoàn thiện hồ sơ (dữ liệu và văn bản) chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng thành phần quy định.
- Ngay từ đầu năm, nhà trường thống kê, lập danh sách số HSSV tham gia BHYT (bao gồm cả đối tượng HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội.
- Nhà trường có trách nhiệm thực hiện in, phát hành thẻ HSSV có dán ảnh cho tất cả HSSV của nhà trường từ đầu năm học. Thẻ HSSV có dán ảnh là giấy tờ tùy thân hợp lệ xuất trình kèm theo thẻ BHYT khi các em đi KCB tại các cơ sở y tế.
- Nhà trường có trách nhiệm thu tiền đóng BHYT của HSSV (phần thuộc trách nhiệm đóng của HSSV) và nộp số tiền đã thu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định. Nhận thẻ BHYT từ cơ quan Bảo hiểm xã hội và cấp thẻ kịp thời cho HSSV.
- Nhà trường có trách nhiệm thông báo cho HSSV về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT khi  nhận được Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS, ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) do cơ quan BHXH chuyển đến.
- Nhà trường có trách nhiệm thông báo cho HSSV, phụ huynh biết về việc chỉ in thẻ BHYT cho sinh viên mới nhập học, học sinh mới vào lớp 1 và HSSV có thay đổi thông tin cá nhân. Còn đối với HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia chỉ thực hiện thu tiền nhưng không cấp lại thẻ BHYT, thẻ BHYT đã in vẫn tiếp tục sử dụng.
- Bố trí ít nhất một nhân viên cán bộ y tế trường học trực tiếp phụ trách công tác BHYT HSSV tại trường.
- Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí dành để CSSKBĐ cho HSSV tại y tế trường học đúng mục đích, đúng nội dung quy định; củng cố nâng cao chất lượng y tế học đường.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên nhà trường; Xây dựng tiêu chí kế hoạch phát triển BHYT tại mỗi trường học, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến mở rộng BHYT đối với HSSV theo quy định.
- Riêng đối với cấp học tiểu học, nhà trường có trách nhiệm vận động, hướng dẫn các em học sinh lớp 1 và phụ huynh đăng ký tham gia ngay từ thời điểm nhập học, để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các em được tham gia BHYT liên tục từ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi đến đối tượng là HSSV./.