BHXH Việt Nam – Bộ Y tế: Thống nhất giải quyết nhiều nội dung trong thực hiện chính sách BHYT

15/11/2018 07:56 AM


Bộ Y tế và BHXH Việt Nam vừa ban hành văn bản số 1039/TB-BYT-BHXHVN thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn tại hội nghị giao ban hai ngành.

Hội nghị giao ban giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam quý II năm 2018.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam nhận định: BHYT là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT với những kết quả quan trọng thể hiện trên các phương diện: Tính đến ngày 30/6/2018, số người tham gia BHYT là 81,5 triệu người, tăng 1,6 triệu người so với năm 2017, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,9% dân số; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 theo quy định của pháp luật; chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý KCB, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT tiếp tục được củng cố và đẩy mạnh thực hiện, tỷ lệ liên thông dữ liệu giữa các cơ sở KCB với cơ quan BHXH đạt 97,75%; công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện được Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tích cực phối hợp thực hiện, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHYT được đẩy mạnh.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất giải quyết một số vướng mắc về: Tạm ứng, thanh toán, thực hiện dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BHYT, thanh toán hồi tố chi phí khám, chữa bệnh BHYT của một số dịch vụ kỹ thuật do rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh; tin học hóa trong quản lý khám, chữa bệnh và giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế; thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư y tế cho mượn hoặc đặt; …

Về tạm ứng, thanh toán, thực hiện dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện tạm ứng, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh kịp thời theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện BHYT. Bộ Y tế có công văn chỉ đạo Giám đốc các Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các địa phương thống nhất số liệu quyết toán trong quý, phần kinh phí vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán và chưa thống nhất được tách riêng, đồng thời sớm có văn bản thuyết minh nguyên nhân vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán, làm căn cứ để cơ quan BHXH thẩm định, thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; các cơ sở khám, chữa bệnh nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu song song việc gửi đề nghị tạm ứng bằng bản giấy làm cơ sở để cơ quan BHXH thực hiện tạm ứng. Vụ BHYT (Bộ Y tế) phối hợp với Vụ Tài chính – Kế toán (BHXH Việt Nam) nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh tại các địa phương để thống nhất chỉ đạo giải quyết.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cũng thống nhất thanh toán các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo Thông tư số 15/2018/TT-BHYT. Bộ Y tế, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Tài chính để tiếp tục rà soát, đánh giá để điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật chưa phù hợp. Đối với các dịch vụ khám, chữa bệnh vượt định mức được thực hiện trước ngày 15/07/2018, BHXH Việt Nam cung cấp số liệu để Bộ Y tế thực hiện rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế thực hiện công khai định mức kinh tế kỹ thuật của các dịch vụ khám, chữa bệnh để địa phương, đơn vị biết triển khai thực hiện và người tham gia BHYT biết về quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT, tránh tình trạng cơ sở khám, chữa bệnh thu thêm của người bệnh những chi phí đã có trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Trong thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư y tế cho mượn hoặc đặt, hai bên thống nhất tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu và hợp đồng đã ký; sau khi hết hợp đồng, nếu tiếp tục thực hiện thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong sử dụng dịch vụ.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam rà soát, đánh giá thực trạng, khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Về tin học hóa trong quản lý khám, chữa bệnh và giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam – Bộ Y tế thực hiện kiểm tra, giám sát, trước mắt tập trung giải quyết đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến Trung ương để tìm hiểu nguyên nhân và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh của các đơn vị này; sớm tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc về ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ; rà soát, đề xuất ban hành bổ sung các văn bản hướng dẫn cụ thể việc mã hóa, chuẩn dữ liệu, yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực nghiêm túc việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu, tăng cường kiểm tra việc thực hiện, quy định trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện đúng quy định, làm sai lệch thông tin dữ liệu.

Về thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế BHXH Việt Nam – Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét nguyên nhân dẫn tới việc thay đổi nhiều trong cơ cấu sử dụng một số thuốc thuộc nhóm kháng sinh Cephalospin và một số thuốc khác; nghiên cứu, xem xét việc thành lập Tổ theo dõi Sử dụng thuốc nhằm sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT do chi phí thuốc chiếm tỷ trọng cao trong chi phí khám, chữa bệnh BHYT; Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn về đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế, trong đó có đấu thầu tập trung cấp Trung ương và cấp địa phương.

Về phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, công tác chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về BHYT: Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 766/KH-BYT ngày 03/8/2018 kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT năm 2018. Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp thống nhất đề cương, bộ công cụ, cách thức kiểm tra và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch./.

Nguồn Baohiemxahoi.gov.vn