Nghệ An: Thông báo số điện thoại các thành viên Tổ công tác xử lý các vấn đề về thẻ BHYT

07/01/2019 04:17 PM


BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 69/BHXH-CST ngày 07/01/2018 gửi các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh về việc thông báo số điện thoại các thành viên Tổ công tác xử lý các vấn đề về thẻ BHYT. Theo đó, để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia, BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo và đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH; theo đó, thẻ BHYT được cấp một mã số duy nhất cho mỗi người tham gia và thông tin trên thẻ BHYT tại dòng “Giá trị sử dụng” là không có thông tin thời điểm kết thúc. Hằng năm, cơ quan BHXH chỉ thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT  trên dữ liệu người tham gia BHYT, không cấp lại thẻ BHYT.
 
Vì vậy, đề nghị các cơ sở KCB BHYT khi tiếp nhận thủ tục KCB BHYT có trách nhiệm tra cứu trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT hoặc Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Trường hợp còn giá trị sử dụng từ ngày bắt đầu ghi  trên thẻ BHYT khác với ngày bắt đầu và đang còn giá trị sử dụng trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT thì thẻ BHYT này là đúng quy định.
 
Ví dụ: Trên thẻ BHYT ghi giá trị sử dụng: Từ ngày 01/01/2018; trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT thể hiện: Giá trị sử dụng: “từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019”; trường hợp thẻ BHYT này là đúng quy định.
 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ sở KCB kịp thời liên hệ, phối hợp với cán bộ làm công tác giám định BHYT, cơ quan BHXH trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với đơn vị hoặc các thành viên Tổ công tác giải quyết các vấn đề về thẻ BHYT của BHXH tỉnh Nghệ An, gồm các ông, bà sau:
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Trịnh Thị Hương  Phó Trưởng phòng Quản lý thu 0945330088
2  Phan Duy Cường Phó Trưởng phòng Giám định BHYT  0974546454
3  Lê Thị Thanh Huyền Phó Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ 0914372584
4 Võ Thị Cẩm Tú Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin 0936965666
5 Nguyễn Hùng Hà Chuyên viên phòng Cấp sổ thẻ 0912342760