Hướng dẫn CSKCB đối chiếu hồ sơ tổng hợp 7980a với hồ sơ xml trước khi đề nghị sang phần mềm Giám định BHYT

01/03/2019 03:06 PM


Mục đích: Chức năng này trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (cổng GDBHYTZ) tương đương với chức năng đối chiếu hồ sơ bên phần mềm Giám định BHYT, giúp Cơ sở khám chữa bệnh (CSKCB) phát hiện lỗi lệch hồ sơ trước khi gửi đề nghị thanh toán mẫu tổng hợp sang phần mềm giám định BHYT. Từ đó chủ động sửa dữ liệu tổng hợp để đẩy lại. Khi đã khớp dữ liệu thì sang phần mềm giám định BHYT sẽ không bị trả hồ sơ tổng hợp về.

Tại Cổng GDBHYT, CSKCB thực hiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hồ sơ tổng hợp (bản excel) 7980a với hồ sơ XML, nếu không khớp phần mềm sẽ lên danh sách các hồ sơ bị lệch để CSKCB sửa và đẩy lại hồ sơ tổng hợp lên cổng. Nếu đối chiếu đã khớp thì thực hiện gửi sang phần mềm giám định.
Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi import mẫu tổng hợp 7980a lên cổng GDBHYT, CSKCB vào chức năng Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Đối chiếu hồ sơ -> Tổng hợp XML và Tổng hợp 7980a


Bước 2:
Chọn Tháng quyết toán, năm quyết toán, mức chênh : 1, bấm tìm kiếm, sẽ ra danh sách các hồ sơ lệch giữa tổng hợp 7980a (cột dữ liệu tổng hợp) và xml (cột dữ liệu chi tiết)

Ví dụ: bệnh viện trong ảnh sau bị lệch đến 1785 hồ sơBước 3: Nếu có hồ sơ trong danh sách ở Bước 2, thực hiện kiểm tra hồ sơ tổng hợp và hồ sơ chi tiết lệch nhau ở tiêu thứ nào (Tổng tiền, BNTT, BHTT, ngày vào ngày ra, …), xóa hồ sơ tổng hợp bị sai và import lại hồ sơ tổng hợp sau khi đã hiệu chỉnh.

Thực hiện lại Bước 2, Bước 3 đến khi không có hồ sơ nào trong danh sách thì chúc mừng bạn, bạn đã thành công, hồ sơ giữa xml và tổng hợp 7980a khớp nhau.Bước 4: khi hồ sơ đã khớp giữa tổng hợp 7980a và xml, vào chức năng Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Hồ sơ 79a/80a/19/20/21 -> Danh sách đề nghị thanh toán 79a80a đề gửi hồ sơ tổng hợp 7980a sang phần mềm giám định BHYT.Có vướng mắc các bạn có thể Bình luận dưới bài viết để được trợ giúp. Trân trọng!

CT - Phòng CNTT