Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP, BHTNLĐ-BNN

23/09/2019 07:34 AM


BHXH tỉnh Nghệ An công khai Danh dách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP, BHTNLĐ-BNN lớn (Số liệu tính đến ngày 31/8/2019)