BHXH huyện Tân Kỳ: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM.

09/08/2019 05:58 PM


Nhằm tuyên truyền những lợi ích thiết thực từ việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, trong kỳ chi trả tháng 8/2019, BHXH huyện Tân Kỳ đã phối hợp với Bưu điện, Ngân hàng No &PTNT huyện Tân Kỳ xây dựng kế hoạch giám sát công tác chi trả và tổ chức tuyên truyền vận động người hưởng đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn huyện.

Tại các điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, cán bộ, viên chức và người lao động BHXH, Bưu điện và Ngân hàng No &PTNT đã phát tờ gấp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, “Thư ngỏ” về những lợi ích thiết thực khi mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH.

 

Đồng thời tư vấn, giải thích cho người hưởng về những tiện ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM và hướng dẫn người dân đăng ký mở tài khoản ATM. BHXH huyện cũng đã giành thời gian giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của người dân về chính sách BHXH, BHYT ngay tại các điểm chi trả.
 

Tôn Lương Hưng