Anh Sơn: Triển khai nhiệm vụ hoạt động Đại lý thu năm 2020

13/03/2020 05:05 PM


Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Anh Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá hoạt động Đại lý thu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bưu điện, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cùng toàn thể các đại lý thu trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Hữu Hạnh – Phó Giám đốc Quản lý và điều hành BHXH huyện Anh Sơn chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, với sự nỗ lực, hoạt động có hiệu quả của 90 nhân viên đại lý thu và 88 điểm thu BHXH, BHYT, công tác mở rộng người dân tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu chung của huyện nhà. Tính đến hết năm 2019, toàn huyện có 1445 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó phát triển tăng mới 644 người, đạt 102,5% chỉ tiêu giao; trên 91.000 người tham gia BHYT, đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch.

Nhiều đại lý thu và nhân viên đại lý hoạt động khá hiệu quả, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về số người tham gia cũng như số thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Hạnh – Phó Giám đốc Quản lý và điều hành BHXH huyện Anh Sơn đánh giá cao những nỗ lực của các đại lý trong năm 2019; biểu dương những đại lý thu hoạt động có hiệu quả. Đồng chí cũng nghiêm khắc chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Số lượng người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019 bị gián đoạn vẫn còn cao (hơn 100 người), nhiều đại lý thu chưa xây dựng được kế hoạch phát triển đối tượng, công tác tuyên truyền chưa cao….. Đồng chí yêu cầu các Đại lý thu tập trung bám sát chỉ tiêu BHXH huyện giao để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, hàng tháng cơ quan BHXH huyện thực hiện chuyển dữ liệu người chưa có thẻ BHYT để cho các đại lý thu có căn cứ vận động người tham gia v.v.

Tham dự hội nghị đại diện các đơn vị: Bưu điện huyện, Hội nông dân huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đánh giá cao kết quả đạt được của cơ quan BHXH huyện Anh sơn trong năm 2019, đồng thời cam kết sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra./.

Cảnh Sỹ