Để người tham gia BHYT tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế

26/09/2011 12:00 AM


Trong 3 ngày từ 11-13/5, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT và tập huấn nghiệp vụ giám định năm 2011 cho 25 BHXH các tỉnh, thành phố phía Bắc. Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo chủ trì Hội nghị. P.TGĐ Nguyễn Minh Thảo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2011 là năm đầu tiên  thực hiện toàn diện các quy định của Luật BHYT và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT của nước ta. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành và sự phối hợp trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành BHXH, năm 2010 Luật BHYT đã được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được một số kết quả quan trọng.

 

           60% dân số tham gia BHYT

 

          Toàn Ngành BHXH đã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền và tích cực chủ động khai thác các nhóm đối tượng thuộc diện có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của Luật, đặc biệt là các nhóm đối tượng thuộc diện ưu đãi xã hội và các nhóm đối tượng mới được đưa vào diện tham gia bắt buộc theo lộ trình của Luật.

 

        Tính đến 31/12/2010, cả nước có khoảng 53 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ 60% dân số có thẻ BHYT, trong đó nhiều tỉnh có độ bao phủ trên 90% như Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên… 100% người thuộc diện hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (13,51 triệu người), 8,18 triệu trẻ em dưới 6 tuổi (đạt 81%), 9,8 triệu  học sinh, sinh viên (đạt 71%) được cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên, tỷ lệ người thuộc hộ cận nghèo tham gia còn thấp (khoảng 30%), mặc dù nhiều địa phương đã huy động được nguồn nhân lực tài chính từ các dự án, ngân sách của tỉnh hoặc nhà tài trợ để hỗ trợ phần 50% còn phải đóng của đối tượng này.

 

         Đối với đối tượng tự nguyện nhân dân, các địa phương đã thực hiện vận động tuyên truyền cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các đại lý thu… tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác mở rộng đối tượng (mới có 3,6 triệu người, tương đương 18% số người trong diện vận động tham gia). Người tham gia vẫn chủ yếu ở những người có nhu cầu KCB, người mắc bệnh mãn tính, bệnh nặng.

 

        106 triệu lượt người được khám chữa bệnh

 

        BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh phối hợp với ngành y tế tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 527/CTr-BYT ngày 18/6/2009 của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; phối hợp với các cơ sở y tế để tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhằm giảm các thủ tục phiền hà, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT.

 

       Trong năm 2010 cả nước có 106 triệu lượt người bệnh có thẻ BHYT đi KCB, tăng 21% so với năm 2009, trong đó có 96,5 triệu lượt KCB ngoại trú, 8,5 triệu lượt người điều trị nội trú. Năm qua, BHXH các tỉnh, TP đã phối hợp với sở y tế xác định và lập danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện, hướng dẫn và thực hiện đăng ký KCB ban đầu cho người có thẻ BHYT tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương, giảm bớt số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở y tế tuyến tỉnh và TW. Điều đó không chỉ phù hợp với đặc điểm và khả năng cung cấp dịch vụ y tế của địa phương, mà còn góp phần củng cố, phát triển y tế cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các dịch vụ y tế của người có thẻ BHYT, nhất là với nhóm người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.

 

          Triển khai thực hiện phương thức thanh toán theo định suất

 

         BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP tính toán xác định suất phí và thống nhất với cơ sở KCB triển khai phương thức thanh toán theo định suất ngay từ đầu năm 2010. Tính đến 31/12/2010, tại 50/63 địa phương đã có 375 cơ sở KCB áp dụng phương thức thanh toán này.

 

         Theo đánh giá của Ban thực hiện chính sách BHYT thì việc thanh toán theo cơ chế định suất đã tạo ra sự chủ động, tích cực hơn cho các BV trong sử dụng nguồn tài chính từ Quỹ BHYT, từng bước nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí BHYT. Đa số các cơ sở KCB đã đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người có thẻ, không phân biệt phương thức thanh toán theo định suất hay phí dịch vụ.

 

        Tuy nhiên, việc thực hiện phương thức thanh toán này cũng bộc lộ một số khó khăn, tồn tại như chưa có sự thống nhất trong việc tính suất phí giữa các tỉnh, cá biệt có địa phương chưa thực hiện đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam, không tính suất phí riêng theo 6 nhóm đối tượng theo quy định mà tính bình quân chung cho tất cả các nhóm đối tượng tham gia BHYT; không trừ hoặc trừ hết những chi phí ngoài định suất; không tính suất phí bình quân chung toàn tỉnh; giao quỹ định suất bằng hoặc lớn hơn Quỹ KCB tính theo giá trị thẻ BHYT... Cùng với đó, tình trạng bội chi quỹ định suất trong năm 2010 cũng tương đối phổ biến (134/375 cơ sở bị bội chi). Nguyên nhân, theo ông Sơn, là do việc phân bố số thẻ và cơ cấu nhóm đối tượng đăng ký KCB ban đầu không hợp lý; cơ quan BHXH chưa thực hiện hết chức năng hướng dẫn và tổ chức việc đăng ký KCB ban đầu, chưa quan tâm đúng mức đến việc xem xét khả năng cân đối quỹ của cơ sở KCB ban đầu ngay từ khi tổ chức hướng dẫn và đăng ký KCB ban đầu. Ngoài ra, tần suất sử dụng dịch vụ y tế gia tăng ở hầu hết các nhóm đối tượng, đặc biệt là người nghèo; tình trạng KCB vượt tuyến, trái tuyến khá phổ biến; việc áp dụng cùng một suất phí chung cho tất cả các cơ sở KCB cũng bộc lộ một số vấn đề bất hợp lý và là một trong những nguyên nhân làm bội chi quỹ KCB đặc biệt là đối với các cơ sở KCB thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật, sử dụng thuốc tốt.

 

        BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường và nâng cao công tác giám định BHYT, tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ làm công tác giám định BHYT; Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trong kí kết triển khai hợp đồng khám chữa bệnh BHYT… Hoạt động giám định đã góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của hơn 100 triệu lượt người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, tăng cường hiệu quả sử dụng và cân đối thu chi quỹ BHYT.

 

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Thảo nhấn mạnh, với sự quan tâm của Chính phủ, các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ toàn ngành BHXH… đã giúp việc thực hiện chính sách BHYT đạt được những bước phát triển mới, đặc biệt là số người tham gia BHYT ngày càng tăng. Phó Tổng giám đốc cũng lưu ý, toàn ngành nỗ lực phấn đấu, tạo mọi điều kiện để người tham gia BHYT tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế.