[Infographic] 6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/7/2019

27/06/2019 07:02 AM


Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên mức 1.490.000 đồng/tháng. Theo đó, 6 khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng so với trước đây.