Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Y Tế (4)
Trích yếu: V/v thời gian gián đoạn tham gia BHYT trước ngày 01/01/2015
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày có hiệu lực:
20/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày có hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện giá dịch vụ KCB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh, TP (đợt 3)
Ngày ban hành:
21/12/2016
Ngày có hiệu lực:
21/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH về BHYT (Gửi kèm công văn 3389/BHXH-CĐBHXH)
Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày có hiệu lực:
12/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực