Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (48)
Trích yếu: Vv truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Ngày ban hành:
14/11/2019
Ngày có hiệu lực:
14/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động
Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH
Ngày ban hành:
28/11/2018
Ngày có hiệu lực:
28/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành mẫu Thông báo Kết qur đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày có hiệu lực:
20/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Ngày ban hành:
15/03/2019
Ngày có hiệu lực:
15/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv rà soát, khai thác, phát triển người tham gia BHXH thông qua Dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp
Ngày ban hành:
25/02/2019
Ngày có hiệu lực:
25/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mau-TK1 dịch Việt Anh ban hành kèm theo CV 679
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày có hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực