Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư - Thông tư liên tịch (15)
Trích yếu: Thông tư quy định một số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường PTDT nội trú và Trường PT chuyên, trường dự bị đại học và Trường dành cho người khuyết tật công lập
Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày có hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHYT đối với Công ty CP Xây dựng Tân An
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày có hiệu lực:
14/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày có hiệu lực:
20/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày có hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH về BHYT (Gửi kèm công văn 3389/BHXH-CĐBHXH)
Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày có hiệu lực:
12/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
25/03/2016
Ngày có hiệu lực:
25/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TT HD thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
03/02/2016
Ngày có hiệu lực:
03/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực