Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (258)
Trích yếu: Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp công dân trong tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19)
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v điều chỉnh nội dung công văn số 592/BHXH-VP ngày 31/3/2020 của BHXH tỉnh Nghệ An.
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bổ sung hướng dẫn chi trả lương hưu trợ cấp BHXH, tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử lý công việc trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19.
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 15/04/2020
Trích yếu: Thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
06/04/2020
Ngày có hiệu lực:
06/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày có hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp lại thẻ BHYT qua Zalo
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực