Số / Ký hiệu: 311/HDLN-GDDT-BHXH-TD
Trích yếu: V/v bổ sung hướng dẫn liên ngành 1291/HDLN-GDDT- BHXH-TĐ
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
09/03/2016
Ngày có hiệu lực:
09/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
311/HDLN-GDDT-BHXH-TD: V/v bổ sung hướng dẫn liên ngành 1291/HDLN-GDDT- BHXH-TĐ
Nội dung trong tệp đính kèm