Số / Ký hiệu: Mẫu TK1-TS
Trích yếu: Mau-TK1 dịch Việt Anh ban hành kèm theo CV 679
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày có hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu TK1-TS: Mau-TK1 dịch Việt Anh ban hành kèm theo CV 679
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu TK1-TSKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF