Số / Ký hiệu: 11/BHXH-TCCB
Trích yếu: V/v triển khai phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Trường Giang
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
11/BHXH-TCCB: V/v triển khai phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW
Nội dung trong tệp đính kèm