Số / Ký hiệu: 604/HDLN-BHXH-LĐTBXH-TC
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid-19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/04/2020
Ngày có hiệu lực:
06/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
604/HDLN-BHXH-LĐTBXH-TC: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm