Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội (332)
Trích yếu: Quyết định xử phạt VPHC
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày có hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 30/03/2020
Trích yếu: Chỉ thị 03/CT-UBND
Ngày ban hành:
21/01/2020
Ngày có hiệu lực:
21/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phụ lục 03 đính kèm Công văn số 1371/BHXH-QLT
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phụ lục 02 đính kèm Công văn số 1371/BHXH-QLT
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phụ lục 01 đính kèm Công văn số 1371/BHXH-QLT
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv phối hợp phổ biến, ứng dung hệ thong tương tác đa phương tiện
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực