Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (33)
Trích yếu: V/v phối hợp chỉ đạo triển khai cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
Ngày ban hành:
17/10/2019
Ngày có hiệu lực:
17/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv tạm dừng đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Tp Vinh
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Ngày ban hành:
15/03/2019
Ngày có hiệu lực:
15/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tập trung rà soát việc chuyển đổi mã hưởng BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đổi mã hưởng BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC
Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày có hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tên cơ sở y tế của nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu in trên thẻ BHYT
Ngày ban hành:
28/01/2019
Ngày có hiệu lực:
28/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv triển khai thực hiện Công văn số 2888/BHXH-BT của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực