Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (76)
Trích yếu: V/v thông báo chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hàng tháng
Ngày ban hành:
23/08/2019
Ngày có hiệu lực:
23/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết hướng dẫn điều 214, 215, 216 của Bộ Luật Hình sự sửa đổi
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phụ lục công văn V/v nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử BHXH
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử BHXH
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020.
Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày có hiệu lực:
29/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện chỉ tiêu đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2019-2020.
Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày có hiệu lực:
28/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V.v triển khai Cuộc thi Viết về BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
30/07/2019
Ngày có hiệu lực:
30/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2018, chương trình phối hợp năm 2019.
Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày có hiệu lực:
23/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực