Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính Phủ (192)
Trích yếu: Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/03/2016
Ngày có hiệu lực:
31/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v phát động thi đua hoàn thành rà soát, xác minh thông tin hộ gia đình tham gia BHYT
Ngày ban hành:
12/04/2016
Ngày có hiệu lực:
12/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2016
Ngày ban hành:
12/04/2016
Ngày có hiệu lực:
12/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng 4/2016
Ngày ban hành:
05/04/2016
Ngày có hiệu lực:
05/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo cơ sở mới ký HĐ KCB BHYT năm 2016
Ngày ban hành:
04/04/2016
Ngày có hiệu lực:
04/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
Ngày ban hành:
29/03/2016
Ngày có hiệu lực:
29/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày ban hành:
31/03/2016
Ngày có hiệu lực:
31/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bổ sung hướng dẫn liên ngành 1291/HDLN-GDDT- BHXH-TĐ
Ngày ban hành:
09/03/2016
Ngày có hiệu lực:
09/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực