Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (477)
Trích yếu: Thông báo tỷ gá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2019
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Ngày ban hành:
14/11/2019
Ngày có hiệu lực:
14/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ
Ngày ban hành:
15/11/2019
Ngày có hiệu lực:
15/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động (kèm theo CV 4116/BHXH-BT)
Ngày ban hành:
04/10/2019
Ngày có hiệu lực:
04/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động
Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH đối với Công ty CP Tư vấn Thiết kế và xây dựng Dũng Đạt
Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày có hiệu lực:
19/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đăng ký KCB ban đầu năm 2020 đối với thẻ BHYT ngoại tỉnh phát hành
Ngày ban hành:
13/11/2019
Ngày có hiệu lực:
13/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Mai Anh
Ngày ban hành:
09/10/2019
Ngày có hiệu lực:
09/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực