Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (33)
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v nâng cao tỷ lệ HSSV tham gia BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
21/04/2017
Ngày có hiệu lực:
21/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành:
24/01/2017
Ngày có hiệu lực:
24/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: HD đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT trên địa bàn Nghệ An
Ngày ban hành:
27/12/2016
Ngày có hiệu lực:
27/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn phí cấp lại, đổi thẻ BHYT
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện giá dịch vụ KCB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh, TP (đợt 3)
Ngày ban hành:
21/12/2016
Ngày có hiệu lực:
21/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH về BHYT (Gửi kèm công văn 3389/BHXH-CĐBHXH)
Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày có hiệu lực:
12/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017 đối với thẻ ngoại tỉnh phát hành
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực