Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh Nghệ An (105)
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHYT đối với Công ty CP Xây dựng Tân An
Ngày ban hành:
14/01/2019
Ngày có hiệu lực:
14/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với XN Chế biến dịch vụ chè Ngọc Lâm
Ngày ban hành:
05/11/2018
Ngày có hiệu lực:
05/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt VPHC đối với Công ty CP Môi trường thực phẩm
Ngày ban hành:
08/11/2018
Ngày có hiệu lực:
08/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt VPHC đối với Công ty TNHH May Mạnh Thành
Ngày ban hành:
08/11/2018
Ngày có hiệu lực:
08/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v in, bàn giao tờ rời sổ BHXH hằng năm cho người lao động
Ngày ban hành:
25/10/2018
Ngày có hiệu lực:
25/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv triển khai thực hiện Quyết định số 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
28/09/2018
Ngày có hiệu lực:
28/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (Công ty CP xây dựng vận tải và thương mại Thành Khang)
Ngày ban hành:
05/07/2018
Ngày có hiệu lực:
05/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt VPHC về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (Công ty CT CPXDCT An Gia Phát)
Ngày ban hành:
04/07/2018
Ngày có hiệu lực:
04/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực