Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (33)
Trích yếu: V/v hướng dẫn một số vướng mắc trong thực hiện BHYT HSSV
Ngày ban hành:
21/10/2016
Ngày có hiệu lực:
21/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
31/08/2016
Ngày có hiệu lực:
31/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
01/09/2016
Ngày có hiệu lực:
01/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Y sao công văn số 1758/TB-SYT.VP, TBKL của Giám đốc Sở Y tế tại HNTT triển khai nhiệm vụ y tế 6 tháng cuối năm 2016
Ngày ban hành:
28/07/2016
Ngày có hiệu lực:
28/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày có hiệu lực:
21/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài liệu hướng dẫn sử dụng cổng tiếp nhận thông tin thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
09/07/2016
Ngày có hiệu lực:
09/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn công tác in, cấp lại thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ mới, mã vạch hai chiều
Ngày ban hành:
17/06/2016
Ngày có hiệu lực:
17/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật máy tính và đường truyền cho các cơ sở y tế ngoài công lập
Ngày ban hành:
26/06/2016
Ngày có hiệu lực:
26/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực