Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (477)
Trích yếu: V/v: hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH
Ngày ban hành:
29/09/2011
Ngày có hiệu lực:
29/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Ngày ban hành:
29/09/2011
Ngày có hiệu lực:
29/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai cấp sổ BHXH
Ngày ban hành:
29/09/2011
Ngày có hiệu lực:
29/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu biểu thu BHXH
Ngày ban hành:
29/09/2011
Ngày có hiệu lực:
29/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai đăng ký nộp BHXH
Ngày ban hành:
29/09/2011
Ngày có hiệu lực:
29/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực