Kịp thời báo giảm BHXH sau khi người lao động nghỉ việc

12/03/2020 09:35 AM


Người lao động nghỉ việc, thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị sử dụng lao động kịp thời lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để báo giảm (dừng) tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động.

Nếu báo giảm chậm thì phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

Bà Phạm Băng Thanh (TP. Hải Phòng) hỏi, người lao động xin nghỉ việc từ ngày 1/11/2019, ngày 12/11/2019 kế toán công ty mới báo giảm lao động thì công ty có phải đóng BHXH, BHYT tháng 11 cho lao động không?

Trong lúc làm việc người lao động chỉ cung cấp số sổ BHXH để công ty đóng BHXH mà không nộp sổ BHXH về công ty, tháng 12 sổ BHXH của người lao động mới được chuyển về công ty để chốt sổ thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định của pháp luật về BHXH, BHYT hướng dẫn tại Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 50 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, người lao động nghỉ việc, thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị sử dụng lao động kịp thời lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để báo giảm (dừng) tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động.

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động lập danh sách báo giảm chậm thì phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

Đối chiếu quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty nơi bà Phạm Băng Thanh làm việc có người lao động nghỉ việc từ ngày 1/11/2019 đến ngày 12/11/2019 kế toán của công ty mới báo giảm lao động thì phải đóng BHXH đến hết tháng 10/2019 và đóng BHYT đến hết tháng 11/2019 cho người lao động.

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH năm 2014, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động. Xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp người lao động tại Công ty đã nghỉ việc từ ngày 1/11/2019 nhưng đến tháng 12/2019 mới cung cấp sổ BHXH cho thời gian làm việc tại đơn vị trước đây thì Công ty chuyển sổ BHXH cho người lao động gửi cơ quan BHXH để rà soát, xác nhận tổng thời gian đã đóng BHXH để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động.

Theo Chinhphu.vn

Chính phủ VN