12/03/2020 09:44 AM

Bà Lan Hà làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn và đóng BHXH từ tháng 4 năm 2015 đến nay. Nay bà chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng đóng BHXH nhưng ...

Không có sổ BHXH có được nhận trợ cấp một lần?