17/05/2018 09:01 AM

23/03/2020 08:56 AM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 875/BHXH-BT về việc triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel.

Đối tượng - Mức đóng - Phương thức đóng

Những điều cần biết về BHXH TN

Quyền lợi khi tham gia

Thủ tục hồ sơ

Viettel chính thức trở thành kênh đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình