Danh sách đầu mối tiếp nhận yêu cầu chuyển phát hồ sơ bhxh tại đơn vị

23/10/2015 04:23 PM


(theo công văn số 1049/BĐNB-KTNV ngày 03/11/2015

của Bưu điện tỉnh Ninh Bình)

TT Địa bàn Nhân viên phụ trách Số điện thoại liên hệ
Di động Cố định
1 Huyện Hoa Lư Đinh Thị Minh Nguyệt 0912718333 (030) 3622101
2 Huyện Gia Viễn Lê Thị Thêu 0916678095 (030) 3868109
3 Huyện Nho Quan Trương Thị Ngọc Lan (030) 3504303 (030) 3866003
4 Thành phố Tam Điệp Lương Xuân Khang 0946242326 (030) 3864101
5 Huyện Yên Mô Ngô Thu Huyền 094 2933756 (030) 3869101
6 Huyện Kim Sơn Nguyễn Cao Thịnh 0913338456 (030) 3862101
7 Huyện Yên Khánh Đinh Đức Thắng 01239250587 (030) 3841202
8 Thành phố Ninh Bình Lương Khắc Tường 0945888622 (030) 3881488

  • TIN BÀI LIÊN QUAN