Giới Thiệu - BHXH Ninh Bình

03/12/2011 03:08 PM


Cùng với sự ra đời của hệ thống BHXH các tỉnh thành phố trong cả nước, BHXH tỉnh Ninh Bình được thành lập theo quyết định số 02/QĐ-TC ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình từ 1/10/1995. Với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi giải quyết chế độ chính sách cho người lao động tham gia BHXH và những người đã được hưởng chế độ BHXH từ trước năm 1995 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ 01/01/2003, thực hiện Nghị định 100/2002/NĐ-CP của chính phủ, BHXH tỉnh Ninh Bình được tiếp nhận thêm toàn bộ hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ của BHYT tỉnh Ninh Bình chuyển sang, từ đây BHXH tỉnh Ninh Bình đã thực hiện toàn diện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế bắt buộc, tự nguyện đối với người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời đây cũng là yếu tố quan trọng tạo thêm sức mạnh và vị thế của cơ quan BHXH tỉnh Ninh Bình trong đời sống xã hội của nhân dân tỉnh nhà.

Đến nay đã trải qua nhiều năm hoạt động phấn đấu và trưởng thành, BHXH tỉnh Ninh Bình đã có bước trưởng thành nhanh chóng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị hàng năm, không ngừng đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, có những đóng góp đáng kể trong việc ổn định tình hình kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xứng đáng là " địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc của người lao động”.


BHXH Tỉnh Ninh Bình

  • TIN BÀI LIÊN QUAN