Sẵn sàng liên thông thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

16/12/2019 03:10 PM


Thực hiện Công văn số 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, BHXH Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất.

(Ảnh minh họa)

 

Theo Công văn 4617/BHXH-CNTT 2019 ngày 09/12/2019, để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất - quy định tại Thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/07/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, mã quy trình 612a - với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (mã quy trình 612a) theo đúng quy trình nghiệp vụ hiện hành.

Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử đối với đối tượng cá nhân thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https:dichvucong.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về BHXH Việt Nam (đầu mối là Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại 0243.7753944) để được hướng dẫn, giải quyết.

Lan Lê

(http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn)