Quản lý KCB BHYT: Tăng cường giải pháp công nghệ

14/11/2016 03:42 AM


Song song với Hệ thống thông tin giám định BHYT đang được BHXH Việt Nam hoàn thiện, Bộ Y tế cũng đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động KCB BHYT, giúp liên thông giữa cơ sở KCB với cơ quan BHXH để thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT.

Theo TS.Đặng Hồng Nam- Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), hiện nay, mô hình hệ thống thông tin KCB BHYT trên toàn quốc đang được xây dựng với 2 cấu phần song song do BHXH Việt Nam và Bộ Y tế quản lý. Hai hệ thống này được thiết kế để thực hiện liên thông kết nối với nhau thông qua 3 chủ thể thực hiện chính: Cơ quan BHXH, cơ sở KCB, Bộ Y tế.

 KCB 111116.jpg
Ngành Y tế tăng cường ứng dụng CNTT trong KCB

Theo đó, BHXH Việt Nam vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT (bao gồm Cổng thông tin tiếp nhận dữ liệu, phần mềm giám định); Bộ Y tế xây dựng Cổng tích hợp dữ liệu KCB BHYT (bao gồm Hệ thống thu nhận dữ liệu và thanh toán BHYT; hệ thống kết xuất thông tin, phân tích báo cáo thống kê; hệ thống quản lý danh mục dùng chung). Cổng tích hợp này sẽ tiếp nhận thông tin từ cơ sở KCB, nhà sản xuất và các Sở Y tế. Cả BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đều xây dựng kho dữ liệu KCB BHYT của riêng mình để phục vụ công tác quản lý. Phía các cơ sở KCB cũng có phần mềm quản lý riêng, kết nối liên thông với BHXH Việt Nam và Bộ Y tế, trong đó có kết nối tới kho dữ liệu để tra cứu thông tin thẻ BHYT, dữ liệu KCB BHYT của từng bệnh nhân.

Về chức năng của Cổng dữ liệu, TS.Đặng Hồng Nam cho biết, công cụ này sẽ thực hiện kết nối liên thông dữ liệu từ 4 tuyến cơ sở KCB; tiếp nhận hồ sơ KCB; thực hiện chuyển tuyến KCB cho bệnh nhân. Từ thông tin kết nối, Cổng dữ liệu sẽ “lọc” để cảnh báo các trường hợp lạm dụng thẻ BHYT, hỗ trợ giám định BHYT; đồng thời hỗ trợ công tác báo cáo phục vụ việc quản lý KCB.

Nhằm thống nhất dữ liệu và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm liên thông trên toàn quốc, Bộ Y tế cũng đã ban hành 8 bộ mã danh mục dùng chung gồm: DVKT, thuốc tân dược, thuốc và vị thuốc y học cổ truyền, bệnh y học cổ truyền, VTYT tiêu hao, bệnh theo hệ thống phân loại quốc tế các bệnh tật (ICD 10), máu và chế phẩm máu, cơ sở KCB.

Từ tháng 4/2015 đến nay, Bộ Y tế cũng đã triển khai chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu theo 3 cấp và kết nối thực tế với các cơ sở KCB tại 10 tỉnh trên cả 3 miền. Kết quả thí điểm sẽ được tổng kết, rút kinh nghiệm để thực hiện trên toàn quốc. Tính đến ngày 9/8/2016, đã có 28 BV tuyến Trung ương, 132 BV tỉnh, 273 BV huyện và 3.000 cơ sở y tế xã/phường kết nối liên thông dữ liệu đến Cổng dữ liệu (hầu hết cơ sở KCB cũng đã triển khai kết nối và chuyển dữ liệu đến Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT do BHXH Việt Nam quản lý).

Để phục vụ thanh toán chi chí KCB BHYT, Bộ Y tế cũng đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định trích, chuyển dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT, dự kiến sẽ hoàn thiện và ban hành trong tháng 11/2016.

Theo đại diện Vụ BHYT, hiện nay việc kết nối liên thông dữ liệu vẫn còn một số hạn chế như: Chưa có chuẩn dữ liệu, không thống nhất mã giữa các địa phương, danh mục dùng chung chưa đầy đủ… Do đó, thời gian tới, Bộ sẽ tập trung triển khai hệ thống quản lý thông tin và kết nối liên thông dữ liệu phục vụ thanh toán BHYT; tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa các dữ liệu đầu ra và danh mục dùng chung; xây dựng định mức thuê dịch vụ CNTT, kết cấu chi phí dịch vụ CNTT trong cơ cấu giá DVYT; từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý vận hành, khai thác hệ thống CNTT trong quản lý KCB BHYT.

Theo Báo BHXH

(Nguồn http://baohiemxahoi.gov.vn/)