Hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

16/12/2016 03:58 AM


Ngày 12/12/2016 Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam có công văn số 4967/BHXH-CSXH gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị đình số 136/2013/NĐ-CP.

1 Cua 070715.jpg

Trên cơ sở Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) và Công văn số 4036/LĐTBXH-BTXH ngày 14/10/2016 của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội về việc cấp xác nhận thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chết để thân nhân được hưởng hỗ trợ chi phí mai táng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả; để thống nhất trong tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn như sau:

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chết kể từ ngày 01/01/2014 trở đi thì BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) căn cứ giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đối với người chết và danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng các chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 13-CBH) do BHXH tỉnh lập theo quy định của BHXH Việt Nam để ra quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (theo mẫu đính kèm). Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được gửi kèm dữ liệu danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng các chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 13-CBH) cho BHXH huyện và Bưu điện tỉnh để chuyển cho Bưu điện huyện gửi đến thân nhân người chết và đề nghị thân nhân người chết ký xác nhận đã nhận được quyết định.

Trung tâm Công nghệ thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dãn tại văn bản này để điều chỉnh bổ sung phần mềm liên quan đến việc ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chết theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đề BHXH thực hiện.

 

 

Ánh Nguyệt

(Nguồn http://baohiemxahoi.gov.vn/)