Chính thức vận hành hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” từ 1/1/2017

29/12/2016 03:02 AM


Chiều 28/12/2016, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trực tiếp kiểm tra việc vận hành Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” tại BHXH Việt Nam. Hệ thống sẽ chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2017.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh kiểm tra vận hành Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung”

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trung tâm CNTT thực hiện Đề án triển khai mô hình một cửa điện tử tập trung tại BHXH Việt Nam nhằm quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố. Sau quá trình thử nghiệm, đến nay, BHXH các địa phương đã thực hiện kết nối dữ liệu phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ 2.0, BHXH Việt Nam cũng đã thực hiện xong việc và lắp đặt thiết bị hạ tầng CNTT tại Vụ Pháp chế và có thể ứng dụng vào thực tế. 

Hiện nay, BHXH Việt Nam vẫn đang chỉ đạo các địa phương thực hiện ba hình thức giao dịch với NLĐ và đơn vị SDLĐ gồm: Giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tuyến thông qua phần mềm giao dịch điện tử.

Vì vậy, khi được gửi về BHXH Việt Nam, các dữ liệu của các địa phương ở ba kênh giao dịch trên vẫn đang được Vụ Pháp chế thống kê, tổng hợp theo hình thức thủ công. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC của BHXH Việt Nam. 

Theo Vụ Pháp chế, Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của ngành BHXH trong phạm vi cả nước. Hệ thống sẽ cung cấp công cụ theo dõi đường đi của hồ sơ; kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố và BHXH các quận, huyện. Qua đó, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc thực hiện TTHC tại các địa phương được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách TTHC mà Ngành đề ra. 

Tại BHXH Việt Nam, Vụ Pháp chế sẽ tiếp nhận trực tuyến được các báo cáo, thống kê, tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC, thay vì các địa phương phải gửi báo cáo qua đường Bưu điện hoặc qua thư điện tử như hiện nay.

Với hệ thống này, các phòng/bộ phận “Một cửa” của BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện sẽ quản lý được toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ việc tiếp nhận hồ sơ đến chuyển hồ sơ dữ liệu, thụ lý giải quyết, trả kết quả, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết TTHC. Trong đó, quản lý chi tiết đến ngày, giờ giải quyết hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ; cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn để thực hiện việc đôn đốc. 

BHXH các địa phương cũng quản lý được lượng hồ sơ cần giải quyết, tiến độ giải quyết, tình trạng hồ sơ để có phương án xử lý kịp thời. Qua theo dõi quy trình trên phần mềm, lãnh đạo BHXH địa phương kịp thời cập nhật thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các phòng/bộ phận nghiệp vụ; kiểm soát, đôn đốc các phòng/bộ phận giải quyết kịp thời, tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Về phía Vụ Pháp chế, thông qua phần mềm sẽ định kỳ hoặc đột xuất thực hiện tổng hợp, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa” trong toàn Ngành và của từng địa phương. Đối với số TTHC quá hạn chưa giải quyết, sẽ yêu cầu giải trình nguyên nhân cụ thể. Thông qua số liệu trên, Vụ Pháp chế cũng kịp thời đưa ra những đánh giá về tiến độ xử lý công việc, kiểm soát được hồ sơ chậm muộn để báo cáo lãnh đạo Ngành chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra vận hành Hệ thống, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, CCVC Vụ Pháp chế và Trung tâm Công nghệ thông tin trong việc triển khai xây dựng Hệ thống. Tổng Giám đốc yêu cầu hai đơn vị tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hệ thống, bổ sung chức năng nhắc nhở, cảnh báo (trên màn hình máy tính hoặc tin nhắn vào điện thoại) khi các đơn vị, cá nhân giải quyết TTHC bị chậm, quá hạn. Tổng Giám đốc chỉ đạo Vụ Pháp chế cử cán bộ theo dõi, giám sát thường xuyên nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các TTHC được giải quyết đúng thời hạn quy định; lấy kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị, cá nhân làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ BHXH trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với các hoạt động cải cách TTHC trong thời gian qua, Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” của BHXH Việt Nam sẽ là một trong những ứng dụng CNTT hữu ích, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và TTHC, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị khi giao dịch với cơ quan BHXH.

AK

(Nguồn http://baohiemxahoi.gov.vn/)