Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện xây dựng NTM tại xã Gia Minh

22/09/2016 08:34 AM


Sáng 22/9, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Gia Minh, huyện Gia Viễn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Gia Minh.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Gia Minh.

Cùng đi có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Gia Viễn; đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa theo Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy.

Gia Minh là một xã nghèo nằm trong vùng phân lũ, chậm lũ của huyện Gia Viễn, điều kiện tự nhiên có nhiều khó khăn. Thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhưng có tới 1/3 diện tích đất canh tác nằm ở ngoài đê.

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Gia Minh đã có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng nhất là giao thông, thủy lợi nội đồng, trường học... được quan tâm đầu tư nâng cấp.

Đến thời điểm này xã đã đạt 6/19 tiêu chí là: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội.

Tuy nhiên, số tiêu chí chưa đạt còn nhiều và đa phần đều ở mức thấp. Cụ thể như: Về giao thông mới có 7/52 km được bê tông hóa, nhựa hóa; các thôn đều chưa có nhà văn hóa; chợ đã xuống cấp; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 15 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chưa đến 60%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 6,51%....

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến phân tích những nguyên nhân tồn tại đồng thời đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn để Gia Minh đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Trong đó phải cơ cấu lại lao động và cơ cấu lại ngành nghề; tăng cường hỗ trợ đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm. Tập trung cho công tác dồn điền đổi thửa. Tổ chức cho người dân đi thăm quan, học tập các mô hình kinh tế hiệu quả ở các địa phương khác. Xây dựng lộ trình để đấu giá đất tạo nguồn thu để đầu tư xây dựng NTM...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân Gia Minh đã có nhiều cố gắng trong xây dựng NTM.

Kinh tế xã hội của xã bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, từng bước định hình được cơ cấu sản xuất, hình thành những trang trại thu nhập cao. Tuy nhiên bên cạnh những điểm đáng mừng thì quá trình xây dựng NTM ở Gia Minh đang bộc lộ nhiều khó khăn, tồn tại, cần tập trung tháo gỡ như: số tiêu chí chưa đạt còn nhiều và đang ở mức độ thấp; nguồn lực xây dựng NTM còn hạn hẹp; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước.

Để đẩy mạnh xây dựng NTM trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần có sự chuyển biến về nhận thức, xác định xây dựng NTM là một quá trình lâu dài cần sự phấn đấu kiên trì, bền bỉ và sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, kiên quyết, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về xây dựng NTM làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân đối với công tác này.

Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xã đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu; sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ thôn, xóm.

Gia Minh cũng cần xác định lộ trình, kế hoạch phấn đấu cụ thể cho từng năm, từ đó có kế hoạch phân công cụ thể, giao trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách.

Song song với đó, xã cần tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM; nhất là sự ủng hộ của các doanh nghiệp, của con em quê hương. Quan tâm đến việc tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, xây dựng các trang trại, gia trại, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao cho Sở LĐ,TB&XH hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, nhất là vào thời điểm nông nhàn. Sở KH&ĐT, Tài chính, NN & PTNT phối hợp với huyện Gia Viễn rà soát lại các dự án trên địa bàn xã, nhất là các dự án chậm lũ, phân lũ; tạo điều kiện, lồng ghép các chương trình, dự án để Gia Minh tranh thủ các nguồn lực xây dựng NTM.

Đối với đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa với xã theo Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy, cần thường xuyên sâu sát nắm tình hình để có những tham mưu giúp xã về đường hướng lãnh đạo, chỉ đạo; cách thức tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định, trong thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên bố trí kinh phí, hỗ trợ nhiều hơn cho các xã nghèo, xã khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã này.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đi thăm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP thương mại và dệt may Tân Minh và một số tuyến đường giao thông nông thôn mới được cải tạo, nâng cấp trên địa bàn xã.

Hà Phương-Đức Lam