Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII

13/10/2016 05:00 PM


Sáng 07/10, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của BCH TW Đảng về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII gồm: Quy định số 29 ngày 25/7/2016 “Quy định thi hành điều lệ Đảng”, quy định số 30 ngày 26/7/2016 “Quy định thi hành chương VII và chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” và hướng dẫn số 01 ngày 20/9//2016 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng”. 

    Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Trưởng, phó Ban Tổ chức, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT và Chánh Văn phòng các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. 

HN
Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Trong tình hình hiện nay, việc chấp hành các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát thực sự quan trọng.

    Đây là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, của cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBKT các cấp, nhất là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, BCH TW đã ban hành một số quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có một số nội dung mới rất quan trọng, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

    Đặc biệt là sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và sau cuộc Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong Thường trực cấp uỷ và UBKT các cấp có nhiều đồng chí mới tham gia, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát.

    Vì vậy, việc tổ chức nghiên cứu, học tập các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát là một yêu cầu cấp thiết, nhằm giúp cấp uỷ, lãnh đạo các Ban của cấp uỷ, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, cán bộ kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản mà Trung ương đã quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

    Hội nghị đã nghe đại biểu UBKT Trung ương quán triệt quy định số 30 thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng. Trong đó, đã bổ sung, sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để cụ thể hóa điều lệ Đảng và phù hợp hơn với những vấn đề phát sinh trong thực tế, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và đảng viên cần nắm vững các nội dung đó để thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

    Quy định gồm 3 nội dung lớn, cụ thể hóa 11 điều trong Điều lệ Đảng (từ điều 30 đến điều 40), trong đó chỉ bổ sung những vấn đề mới đã rõ và sửa đổi, bổ sung những vấn đề không còn phù hợp. Đồng thời, quy định rõ hơn chủ thể, đối tượng kiểm tra, giám sát, nội dung giám sát, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về giải quyết tố cáo những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

    Quy định cũng bổ sung việc thi hành kỷ luật trong Đảng như thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng viên, việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi Đảng viên bị kỷ luật oan, thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

    Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Tô Văn Từ, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch 22 ngày 29/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt, triển khai quy định thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

    Theo đó, việc triển khai nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Quy định số 30, qua đó thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện đúng quy định từ tỉnh đến các tổ chức Đảng ở cơ sở.

    Tiếp đó, nghe đồng chí Trương Đức Lộc, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt quy định số 29 thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn số 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Trong đó, có một số điểm sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung về quy định Đảng bộ cơ sở chi bộ sinh hoạt nhiệm kỳ, việc quy định về thời gian dự bị của Đảng viên, về tính tuổi Đảng, về đối tượng, kiểm tra, thẩm quyền kỷ luật của Chi bộ, việc phân cấp, xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, việc xem xét đảng viên có quyền khiếu nại đến BCH TW…

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp cần phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên những điểm sửa đổi, bổ sung trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng, từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy viên các cấp và cán bộ trực tiếp thực hiện các công tác trên. Trong đó cần tập trung tập huấn kỹ về những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung, để chủ động phòng ngừa vi phạm và phát hiện những nhân tố mới, những cán bộ tốt.

    Cùng với việc tăng cường số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát phải nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm tra, giám sát cần phải có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan vừa để nâng cao chất lượng, hiệu quả, vừa tránh trồng chéo hoặc bỏ sót lĩnh vực, địa bàn trong kiểm tra, giám sát.

    Trên cơ sở Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy chế làm việc của UBKT Trung ương, UBKT các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT cấp mình theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

    Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng để triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy, cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, nâng cao về chất lượng. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đạo đức, phẩm chất trong sáng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; có trình độ, nghiệp vụ tinh thông; có văn hoá kiểm tra để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Cùng với đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

    Đặc biệt chú trọng giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, định kỳ hằng năm, các cấp ủy phải đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Quyên (nbtv.vn)