Đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

16/12/2016 03:38 AM


Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI đã thống nhất chủ đề của năm 2017 là năm đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Đây là hành động thiết thực để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân , tổ chức và doanh nghiệp, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân .